Een selectie van afgeronde projecten


NL INNOVATORS

NL Innovators brengt ondernemers, studenten, experts en bedrijven bij elkaar en versnelt de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten.

Een idee wordt ingebracht door een ZZPer, MKB- of student-ondernemer. Dit idee wordt vervolgens in vier weken door een multidisciplinair team van vijf studenten verder ontwikkeld. Deze studenten worden door experts ondersteund om de kwaliteit van idee-ontwikkeling te waarborgen.

De Waal Consultancy heeft zich ingezet voor NL Innovators als expert en trainer van de workshop Business Model Generation.

Meer informatie: www.nlinnovators.nl

DE NEDERLANDSE STROMERIJ

De Nederlandse Stromerij realiseert met oog voor de lokale sociaal economische inbedding totaal oplossing voor particulieren, bedrijven, instellingen en energie cooperaties die gebruik willen maken van lokaal duurzaam opgewekte energie (PV en geothermisch).

Als adviseur verbond de Waal Consultancy de Nederlandse Stromerij met relevante en strategische lokale partijen en bedrijven ter voorbereiding en uitvoering van een projectontwikkelingsvoorstel.

Meer informatie: De Nederlandse Stromerij


STICHTING PLEIN 1813

Stichting Plein 1813 is een privaat initiatief voor de viering van 200 jaar Onafhankelijkheid en 200 jaar Koninkrijk der Nederlanden in de periode 2013-2015. De stichting heeft een coördinerende rol in de organisatie van diverse (inhoudelijke) activiteiten en festiviteiten rondom de Viering op Plein 1813 in Den Haag.

Centrale thema's: 200 jaar stabiliteit, diversiteit, recht, vrede, veiligheid en democratie in het Koninkrijk en in Den Haag en in de Nederlanden.

De Stichting Plein 1813 ontwikkelde activiteiten en festiviteiten in samenwerking met zowel overheid (gemeente Den Haag, provincie en Rijk) als bedrijfsleven (lokale Haagse ondernemers en bedrijven, nationaal en internationaal) als maatschappelijke organisaties (kunst, cultuur, onderwijs, wetenschap) als de bevolking (met name bewoners van Den Haag en regio Haaglanden).

De inspanningen van het Bestuur hebben er voor gezorgd dat Plein 1813 in de startmanifestatie van 30 november 2013 is opgenomen. Het speciaal door het stichtingsbestuur ontwikkelde programma van samenhangende activiteiten met publieke en private partijen is door de gemeente integraal overgenomen en uitgevoerd.

initiatiefnemer / bestuurslid

ENERGY FLOORS

Energy Floors has gathered specific knowledge about sustainability, technology, design and the entertainment business. Energy Floors applies this knowledge to create innovative concepts and products that can be implemented in locations and events all over the world.

Their first product the Sustainable Dance Floor (SDF) has stood out from the start. This product embodies fun and sustainability perfectly as it converts the movement of dancing people into usable electricity.

They continued to concentrate on this product and on developing the technology further for other markets with high footfall. This strategy has resulted, subsidised by the EU, in their second product called the Sustainable Energy Floor (SEF).

De Waal Consultancy was contracted for positionering and worldwide marketing of specifically the Sustainable Energy Floor (SEF). 

For more information please check: www.energy-floors.com


MARKET INTRODUCTION LED BULB

In the summer of 2004 De Waal was asked by Gemex Consultancy to facilitate the market introduction of a LED based light source. A novel light source which is  based on a well thought through patentable concept of specific LED arrangements and smart use of common electric components. De Waal Consultancy contacted possible strong strategic partners for large scale production and implementation of various applications based on the LED light source. This strategic partner was ultimately found at Tendris Holding with whom a joint venture was founded and shaped named Lemnis Lighting.

For more information on Lemnis Lighting and its current status on development and market introduction please check www.lemnislighting.nl

R&D Nano Materials

Tendris Holding has initiated the development of TiO2 nano particles having an organic coating. TiO2 is known for its excellent UV blocking qualities and high refractive index. The organic coating makes the TiO2 nano particles ready to be added transparently in a wide variety of polymers, giving these polymers unique properties. The development was done in conjunction with the University of Twente/MESA+ Institute, Sensa, Gemex Consultancy and De Waal Consultancy, resulting in several patents and the foundation of Sparkxis.

 


CELL BROADCAST

Cell Broadcast, a tool of the (local) authorities for alert and warning services to the public is currently introduced in the Netherlands. De Waal has years of experience with Cell Broadcast.
As senior policy advisor at the Ministry of Economic Affairs De Waal was project manager of the Cell Broadcast field tests, the feasibility study, the cost analyses for nation wide implementation and ultimately the European tender for ´Location based Public Services´. 
Atma de Waal: "With this tender a major step has been taken in organising all relevant parties and stakeholders, making location based alert services on mobile networks."

For more recent information and news on Cell Broadcast and its introduction in the Netherlands please check  www.spmm.nl / www.nl-alert.nl

CEASA NEDERLAND REPRESENTATIVE

Advisor e-Governance - CEASA International stands for Cellular Emergency Advisory Service Association, a non commercial initiative to promote Cell Broadcast as the platform for public alert and warning messages. CEASA helps to write the best practices and MoUs for the deployment of Cell Broadcast. 
Each nation state has its own CEASA branch, setting the best practices for that sovereign state, in conjunction with governmental institutes and mobile network operators. De Waal was one of the advisors for CEASA Netherlands.